Keitä me olemme

Olemme itsenäinen ja kasvava seurakuntaperhe. Kuulumme Suomen Vapaakirkkoon, jolla on protestanttiset juuret. Kirkolla on yhdyskuntajärjestys sekä apostolinen uskontunnustus, kuten muillakin kristillisillä kirkoilla.

Seurakuntaa johtaa seurakunnanjohtaja ja viisijäseninen vanhimmisto eli johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Seurakunnankokous on ylin päättävä elin ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Seurakunnan varsinaisilla jäsenillä on päätösoikeus.

Otamme mielellämme vastaan uusia ehdotuksia toimintamuodoista ja kehitysideoita.

Suomen Vapaakirkon tunnustus on annettu Helsingissä helmikuun 1. päivänä vuonna 1923.

Mihin uskomme

1. Kristillinen uskonelämä Raamattuun pohjautuen

Me olemme kristittyjä, jotka Raamatun perustuksella yhtäpitävästi apostolisen tunnustuksen kanssa tahdomme elää ja toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi ja säilyttämiseksi.

2. Raamattu on Jumalan Sana

Raamattu, s.o. Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjat, jotka me uskomme olevan Pyhän Hengen johtamien ihmisten kirjoittamat, määrää yksin meidän uskomme ohjeen, jonka mukaan kaikki oppi ja elämä seurakunnassa on hyväksyttävä tai hyljättävä.

3. Usko Jeesukseen Kristukseen

Toteuttaaksemme sitä kristillisen yhteyden aatetta, jota Uusi testamentti esittää, emme seurakuntayhteyden määrääjäksi pane muuta kuin sydämen uskon Jeesukseen Kristukseen Jumalan Poikaan ja tämän uskon tunnustamisen ihmisten edessä.

4. Raamatullinen seurakuntaelämä ja toiminta

Tähän yhtyen olemme liittyneet seurakunniksi toteuttaaksemme raamatullista seurakuntaelämää ja toimiaksemme kristillisen vakaumuksen mukaisesti ja sen puolesta.

Aitous, rohkeus, yhteilöllisyys, armahtavaisuus, kokosydämisyys.

Arvot

Toisen käden kiinnistä pitäminen
Aitous

Seurakunta, jossa jokainen saa olla oma itsensä kokien että kuuluu porukkaan ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Jossa lapsi saa olla lapsi ja nuori saa olla nuori. Jossa jokainen ihminen – myös lapsi ja nuori - on tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen. Jossa lapsi ja nuori saa kasvaa koko potentiaaliinsa palvelemaan Jumalaa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja lahjoillaan Jumalan antaman kutsumuksen mukaan. Seurakunta, jossa kenenkään ei tarvitse esittää mitään roolia tai pyhempää kuin on. Jossa on minimoitu hengellinen salakieli ja kirjoittamattomat säännöt. Seurakunta täynnä aitoa Jumalan toimintaa. Jossa Pyhä Henki saa hallita ja jossa Jumalan läsnäoloa janotaan ja etsitään – mutta ei näytellä.

Rohkeus

Seurakunta, joka on valmis tekemään asioita uudella tavalla. Joka kannustaa uusiin näkökulmiin ja toimintamalleihin ollakseen relevantti. Jossa luovuus ja pioneerihenkisyys kukoistavat. Jossa pyritään tavoittamaan tämän ajan ihmiset ajanmukaisin keinoin. Joka ei pelkää ”venytellä” eli haastaa itseään uusien ajatusten ja tapojen avulla. Seurakunta, joka on valmis voittamaan pelkonsa ja viemään evankeliumia tähän maailmaan rohkeasti ja luovasti. Joka etsii uusia työmuotoja ja rohkaisee luomaan uutta. Joka tahtoo jokaisen ihmisen kuulevan hyvän sanoman Jeesuksesta itselleen ymmärrettävällä tavalla.

Kaksi henkilöä takaapäin nostamassa käsiä ilmaan
Yhteilöllisyys

Seurakunta, jossa on ystäviä ja jossa voi solmia merkityksellisiä ihmissuhteita. Joka on kuin rakkaudellinen perhe ja jossa voi olla koko perheenä palvelemassa Jumalaa. Seurakunta, jossa lapsia ja nuoria ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja kunnioitetaan. Jossa opitaan yhdessä ja tehdään matkaa yhteisönä kohti Jumalan tuntemista. Jossa lapset ja nuoret pääsevät olemaan mukana ja osallisia rakentamassa seurakunnasta yhteistä kotia. Seurakunta, jossa suuret asiat eivät tapahdu vahvojen yksilöiden vaan tiimityön kautta. Seurakunta joka on rakentamassa paikallista yhteiskuntaa ja verkottumassa sekä paikallisesti että laajempiin yhteyksiin. Seurakunta joka kunnioittaa muita seurakuntia ja yhteiskunnallisia toimijoita ja haluaa vaikuttaa laajasti paikkakuntansa hyväksi.

Kolme henkilöä istumassa järven lähettyvillä
Kädet kerjäys asennossa
Armahtavaisuus

Seurakunta, joka osoittaa Jeesuksen mielenlaatua köyhiä, sorrettuja ja alaspainettuja kohtaan. Jonka yhteyteen saa tulla todella sellaisena kuin on. Joka aktiivisesti tekee hyvää ja auttaa tarpeessa olevia. Joka aidosti ja aktiivisesti kantaa huolta ja näkee vaivaa kärsivien tähden.

Puinen sydän käsissä
Kokosydämisyys

Seurakunta joka on täysin sitoutunut Raamattuun Jumalan sanana ja henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Joka elää Pyhän Hengen voimassa. Joka uskoo rukoukseen ja etsii Jumalaa koko sydämestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joka antautuu aina uudelleen kuulemaan Jumalan ääntä. Jossa rohkaistaan jatkuvasti henkilökohtaiseen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Joka on valmis kulkemaan vastavirtaan ja sitoutunut Jumalan tahtoon myös joutuessaan mielipiteidensä takia vähemmistöön. Seurakunta joka on valmis näkemään vaivaa ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan tähden. Seurakunta joka sekä yhteisönä että yksilöinä tahtoo kaikessa heijastaa Jumalan kunniaa.

Ota yhteyttä

Lähetä viestiä

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form