V I H D I N   V A P A A S E U R A K U N T A

Henkilöprofiili

Joni Blomerus

045 196 1534

blomerus11@gmail.com

Tietoa minusta

Julistus -ja sananopetustehtävissä

Joni Blomerus on palvellut Vihdin vapaaseurakunnassa julistus- ja sananopetus tehtävissä 6 vuoden ajan ( v.2017  lähtien). Hänellä on myös Vihdin vapaaseurakunnan suosituskirja opetus- ja sananjulistus tehtäviin ja häntä voi pyytää seurakuntavierailuille julistamaan ja opettamaan.

Joni pitää säännöllisin väliajoin Raamattukoulua ja tekee myös Karjalohjalla seurakunnan istutustyötä.

Jonin vahvuuksia on ihmisten kohtaaminen, Raamatun opettaminen ja vahva sitoutuminen Jumalan valtakunnan työhön. Jonille tärkeää seurakuntatyössä on se, että kaikki tulevat kuulluksi ja nähdyksi sekä se, että seurakunnassa juurrutaan Kristukseen, antaudutaan hengelliseen kasvuun ja rakennutaan yhteisestä uskosta.


Jonille tärkeä Raamatun lause on:
ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. -Gal. 2:20

Viimeisimmät kirjoitukset

Saarnat

Ei kirjoituksia.